Kurs crtanja za tinejdžere

Kurs crtanja za tinejdžere se zasniva na individualnom radu.

Pomoći će ti da prebrodiš nedoumice, da stekneš znanja koja su ti potrebna kako bi odredio sam pravac svog  delovanja.

Budi siguran u svoj rad.

TERMINI

Ponedeljak – Petak
od 17h do 19h

Cena

4.000 din/mesec

1 put nedeljno x 90 min

sav materijal obezbeđen

grupe do 5 polaznika

Program

  • ljudska figura
  • portreti
  • tehnike senčenja