Škola crtanja

Crtanje je instinkt s kojim smo svi rođeni. Moramo naučiti čitati i pisati, ali smo rođeni sa sposobnošću da crtamo.

Kada ljudi kažu da ne znaju da crtaju, ono što stvarno misle je da ne mogu da nacrtaju nešto tačno onako kako izgleda. Ali, kao i svaka veština, crtanje se mora trenirati.